Artikelbild 06 aug 2012

Projektinformation, v34 2012

Detta är en nyhet gällande utvecklingen av Sveavägen 44, med syfte att informera om status i projektet.

 En ny fas
Då vi börjar närma oss slutet i rivningen av gårdsbjälklagen och fasaderna mot innergården är det nu mer fokus på att producera än på att riva. Produktionen består till stor del av nya bjälklag, som utgörs av förtillverkade betongelement som placeras på en stomme av smide.

I och med denna fas kommer vi nu att ta bort de tyngsta rivningsmaskinerna och använda andra maskiner för grundläggning. Förhoppningen är att detta leder till mindre buller, men det kan tyvärr inte garanteras. Enligt tidigare gjorda markprover är dock förutsättningarna goda för grundläggningsmomenten.

Schaktning för det blivande bostadshuset
I slutet av v.33 kommer vi att börja schakta för en omläggning av energiförsörjning samt vatten och avlopp till det blivande bostadshuset. Schaktningen kommer att genomföras i två etapper. Den första går parallellt med gångtunneln på Adolf Fredriks Kyrkogata och kommer att pågå augusti ut. Etapp två är mer omfattande och kommer att ske på några olika ställen längs Luntmakargatan. Denna etapp består av tre olika schaktningar, varav de första två kommer att pågå under v.36 och utgörs av två gropar om ca 2x2 meter. Dessa kommer att schaktas vid hörnet Adolf Fredriks kyrkogata/Luntmakargatan och hörnet Luntmakargatan/Tunnelgatan.

Vecka 37 startar en lite mer omfattande, cirka fyra veckor lång, schaktning på Luntmakargatan. Den kommer att gå längs avspärrningarna vid byggets infart och därefter tvärs över Luntmakargatan, ungefär i höjd med byggets infart. Det tvärgående schaktet över gatan kommer att täckas för att inte stoppa någon trafik, men det kan medföra något begränsad framkomlighet under kortare perioder.

Spont och pålning på innergården
Under v.34 kommer vi att börja slå en stödmur – så kallad spont – på innergården. Dessa görs för att hålla undan markmassor. Parallellt med detta utför vi även så kallad pålgrundläggning på innergården. Detta görs för att föra ner husets tunga laster förbi svaga jordlager och ner i fast berg. Metoden för dessa två utföranden är väldigt lika. Man använder sig av en pål-/spont-rigg som slår ner pålen respektive sponten.

Vi vill redan nu nämna att vi kommer att slå en spont mot hörnet Adolf Fredriks Kyrkogata /Luntmakargatan, cirka 40 meter längs vardera gata. Denna spontning kommer att starta i oktober och utförs för att vi ska kunna riva resterande delar av 80-talshuset och därefter börja bygga bostadshuset. Mer om detta kommer i senare infobrev.

Byggetablering
I november, när vi utfört de förberedande grundläggningsmomenten för bostadshuset, kommer vi att bygga en bodetablering för byggpersonal inne på byggets område längs Luntmakargatan. Projektet är i full gång igen efter semestrar och bemanningen är på uppemot 100 personer i produktion och 30 på kontoret.

Webbkamera och blogg från bygget
Är du intresserad av att veta mer om vad som händer på Sveavägen 44? Ta gärna en titt på www.sveavägen44.se/Projektet. Där hittar du bland annat en webbkamera som tar en bild från byggarbetsplatsen varje timme, samt en blogg där Skanskas Lisa Ehnbom skriver om vad som pågår just nu i projektarbetet. 

 

Med vänliga hälsningar
Jonas Siberg, Diligentia, 08-573 657 14
Patrik Wiik, Skanska, 010-448 15 85
Du kan också alltid höra av dig till sveavagen@diligentia.se