Artikelbild 24 okt 2012

Projektinformation, v39 2012

Detta är en nyhet gällande utvecklingen av Sveavägen 44, med syfte att informera om status i projektet.

Höjden är nådd!
Vi har nu nått den höjd som fastigheten i stort kommer att få mot Sveavägen, i och med det sista varv av stålstommen som nu byggts.

Även huset på Luntmakargatansidan har nått sin slutliga höjd i nuvarande högsta partier. Vissa installationsbyggnader, t.ex. hisshus, kommer att tillkomma för att ge tillgänglighet  till den unika takparken som planeras, innehållande olika naturtyper och för city helt nya växt- och djurarter.

Energiborrhålen är färdiga
En del av vårt energieffektiva byggande utgörs av smarta energikällor. En metod för effektiv energiutvinning är att ta energi från berget. Vi har borrat 35 borrhål á 300m/hål för denna energiutvinning, och det sista borrhålet är nu färdigt.

Schaktning på Luntmakargatan
Det har skett några ändringar i de olika schaktetapperna vi nämnde i tidigare brev, och det till det positiva! 

Schaktgropen utanför entrén till Adolf Fredriks kyrkogata 2 kunde hållas innanför byggets avspärrningar, så även gropen vid hörnet Luntmakargatan/Tunnelgatan. Vi strävar efter  att inte behöva göra det tvärgående schaktet över Luntmakargatan, utan kommer eventuellt att kunna hålla oss innanför våra avspärrningar.  

Det kommer att pågå schaktningar innanför byggets avspärrningar på Luntmakargatan vid byggets infart för att förbereda för den kommande stödmuren. Dessa schaktningar kommer att pågå till och från, fram till vecka 42. Vi räknar med att börja bygga stödmuren i vecka 45.

Först i Sverige med nivån ”Excellent” enligt miljöklassningssystemet BREEAM
I dagarna bekräftade asessorn att Sveavägen 44, vid om- och tillbyggnationens färdigställande, kommer att nå nivån ”Excellent” enligt miljöklassningssystemet BREEAM. Detta är Diligentia först i Sverige med!

Miljöarbetet som lett fram till den höga klassificeringsnivån innebär bland annat att energianvändningen på Sveavägen 44 kommer att minskas med över 70 procent, till 35 kWh/m2. Det medför ett minskat koldioxidutsläpp på ca 1 000 ton/år och minskningen motsvarar 900 dagliga tvåmilsresor med bil, dvs. 900 personer som pendlar till och från arbetet. Dagligen.

Våra arbetstider
Våra aktuella arbetstider på byggarbetsplatsen är:

Vardagar      07.00 – 19.00
Helger           08.00 – 17.00

Webbkamera och blogg från bygget
Är du intresserad av att veta mer om vad som händer på Sveavägen 44? Ta gärna en titt på www.sveavägen44.se/Projektet. Där hittar du bland annat en webbkamera som tar en bild från byggarbetsplatsen varje timme, samt en blogg där Skanskas Lisa Ehnbom skriver om vad som pågår just nu i projektarbetet. 

 

Med vänliga hälsningar
Jonas Siberg, Diligentia, 08-573 657 14
Patrik Wiik, Skanska, 010-448 15 85
Du kan också alltid höra av dig till sveavagen@diligentia.se