Artikelbild 23 apr 2012

Projektinformation, v17 2012

Detta är en nyhet gällande utvecklingen av Sveavägen 44, med syfte att informera om status i projektet.

Vårt mål är att minska byggnadens energianvändning med hela 90 procent! Sveavägen 44 ska bli en av Europas mest energieffektiva kontorsfastigheter. Vi har också ambitionen att hållbarhetscertifiera fastigheten enligt den högsta nivån i det internationella systemet BREEAM (läs mer på: http://www.breeam.org/).
Följande punkter bidrar till detta:

  • Dagens fasad med klinker och puts rivs för att ge oss möjlighet att tilläggsisolera.
  • Vi borrar för ett stort energilager i berggrunden. Bilden till höger visar hur energi i framtiden kommer att tas från berggrunden. Vår kompressor för energiborrhål är igång under arbetsdagen 7-19.

Några bullriga moment
Det som kan låta mycket just nu är bilning och rivning av bjälklag samt taket mot Sveavägen. Vi arbetar dessutom med så kallad spontning, dvs. förstärkning av kvarterets konstruktion. Vi arbetar med förebyggande åtgärder för att dämpa bullernivåerna i största möjliga mån.

Nu börjar vi bygga upp igen
Under nästa vecka (v. 18) börjar vi montera stål och betong på de övre planen mot Luntmakargatan. Detta medför ett ökat antal materialtransporter till Sveavägen.  

 

Med vänliga hälsningar
Jonas Siberg, Diligentia, 08-573 657 14
Patrik Wiik, Skanska, 010-448 15 85
Du kan också alltid höra av dig till sveavagen@diligentia.se