Artikelbild 23 apr 2012

Projektinformation, v23 2012

Detta är en nyhet gällande utvecklingen av Sveavägen 44, med syfte att informera om status i projektet.

Detta har hänt 

  

Våra arbetstider
Våra arbetstider just nu är vardagar 7-22 och helger 8-17. Bilningsarbeten utförs dock inte på helger eller på vardagar efter klockan 19.

Arbeten kommer att fortgå under sommaren. Främst kommer rivningsarbeten utföras. Rivning av gårdsfasader och gårdsbjälklag slutförs.

Avslutade arbeten
All rivning på de övre planen är nu klara och all fasadbeklädnad har rivits.

Fortsatta arbeten
Fasadrivning och rivning av gårdsbjälklag fortgår tillsammans med rivning inne på planen. Bland annat rivs de nedre bjälklagen för att justera takhöjden för de planerade butiksplanen. Borrning för energiborrhål fortgår och spontningsarbeten utförs inom kvarteret där nytt källarplan skapas. Borrad spont har utförts och tätspontarbeten påbörjas under v. 24.

Prefabmontaget fortsätter med montage av stål, väggar och under denna vecka påbörjas montage av betonggolv. Vi börjar nu bygga på höjden mot Luntmakargatan.

Planerade arbeten
Under september påbörjas schaktarbeten och spontning för det nya bostadshuset i hörnet Adolf Fredriks kyrkogata/Luntmakargatan. Mer information om utförande och mer detaljer kommer att delges i kommande brev.

Åtgärder för att minska störningar
Vi sågar och klipper i största möjliga utsträckning för att minimera buller. För att inte riskera byggnadens stabilitet måste bilning däremot utföras som en försiktighetsåtgärd i kritiska moment. Tätsponten kommer att vibreras ner.

Bevattning utförs kontinuerligt under tyngre rivning för att minimera dammet. Vid övriga invändiga dammalstrande arbeten används en s.k. dammätare. På byggets transportväg har ett dammbindande medel påförts för att hindra dammspridning.

Transporter
Rivningsmassor transporteras bort, ca 10 bilar om dagen. Nytt material transporteras främst via inlastningen mot Sveavägen.

 

 

Med vänliga hälsningar
Jonas Siberg, Diligentia, 08-573 657 14
Patrik Wiik, Skanska, 010-448 15 85
Du kan också alltid höra av dig till sveavagen@diligentia.se