Artikelbild 02 apr 2012

Projektinformation, v14 2012

Detta är en nyhet gällande utvecklingen av Sveavägen 44, med syfte att informera om status i projektet.

Energianvändningen ska minskas med 90 procent!
Vi arbetar hårt för att få en energieffektiv byggnad och arbetet har bara börjat.

  • Den stora innergården kommer efter rivning av innergårdsfasaden och bjälklag att bilda hela våningsplan med nya inglasade gårdar. Rivningsarbetet pågår för fullt.
  • Dagens fasad med klinker och puts rivs nu för att ge oss möjlighet att tilläggsisolera. Rivningsarbeten pågår.
  • Vi kommer att borra för ett stort energilager i berggrunden. Det arbetet startar under vecka 16.

Dessa, bland många andra energiåtgärder, genomför vi med målet att minska byggnadens energianvändning med hela 90 procent! Sveavägen 44 ska bli en av Europas mest energieffektiva kontorsfastigheter.

Husets arkitektur
Byggnadens originalkaraktär ska bibehållas. Vi river nu det övre våningsplanet längs Sveavägen, men kommer att återskapa arkitekturen vid nyuppbyggnaden.

Bullriga moment förlägger vi i huvudsak kl. 11-14
De mest störande momenten utförs liksom tidigare i huvudsak mellan kl. 11-14. För energiborrhålen krävs en kompressor, som kommer att placeras längs med Luntmakargatan mot Tunnelgatan. Den kommer att vara igång under arbetsdagen 7-19.

 

Med vänliga hälsningar
Jonas Siberg, Diligentia, 08-573 657 14
Patrik Wiik, Skanska, 010-448 15 85
Du kan också alltid höra av dig till sveavagen@diligentia.se