Artikelbild 01 mar 2012

Projektinformation, v8 2012

Detta är en nyhet gällande utvecklingen av Sveavägen 44, med syfte att informera om status i projektet.

Tack för senast!
Den 16 februari höll vi öppet hus för grannarna till Sveavägen 44. Tack till alla er som kom förbi för att titta närmare på det arbete vi utför och som lyssnade till presentationen om projektet och dess förväntade resultat.

Rivningsarbete och ökade transporter
Under mars och april fortgår rivning av det sista på 80-talshuset innan vi går in och river gårdsbjälklagen. Rivning utförs parallellt av de övre planen längs Luntmakargatan/Tunnelgatan, trapphuset på Sveavägen 44, invändig rivning för nya trapphus, hisschakt samt fortsatt rivning av klinkerfasad. För att få bort allt rivningsmaterial från arbetsplatsen krävs ca 2-3 lastbilar per timme.

Provisoriskt stål stabiliserar vid rivning
Montage av provisoriska stålstöttor om 350 ton pågår. Detta för att möjliggöra rivning av innergårdsfasader. Stålet levereras till Sveavägen och lyfts sedan in på gården.

Betong i källarplan
Just nu gjuter vi bärande betongkonstruktioner i källarplan.

Extra helgarbete 3-4 mars
Den 3-4 mars kommer rivningsarbeten att utföras för de övre planen Tunnelgatan/ Luntmakargatan. Arbetet sker mellan kl. 9-17.

Vi sätter upp bullerplank
När 80-talshuset är borta i sin helhet uppför vi bullerplank mot Adolf Fredriks kyrkogata. De mest störande momenten utförs som tidigare i huvudsak mellan kl. 11-14. När 80-talshuset är borta i sin helhet uppför vi bullerplank mot Adolf Fredriks kyrkogata. De mest störande momenten utförs som tidigare i huvudsak mellan kl. 11-14.

 

Med vänliga hälsningar
Jonas Siberg, Diligentia, 08-573 657 14
Patrik Wiik, Skanska, 010-448 15 85
Du kan också alltid höra av dig till sveavagen@diligentia.se