Artikelbild 18 nov 2011

Projektinformation, v46 2011

Detta är en nyhet gällande utvecklingen av Sveavägen 44, med syfte att informera om status i projektet.

Rivning 80-talshuset mot Luntmakargatan/Adolf Fredriks Kyrkogata samt två våningar av Thulehuset mot Luntmakargatan /Tunnelgatan
Rivningsarbetet fortgår fram till årsskiftet, vilket tyvärr innebär buller och en del damm. Rivningen sker i huvudsak med klippning som metod, medan vissa moment behöver bilas (betong avlägsnas med en borrhammare). Arbeten utförs på vardagar mellan 07.00 och 19.00. Projektet kommer inte att göra något juluppehåll, utan arbeten kommer att fortgå under vardagar. De mest störande bilningsmomenten kommer vi att försöka koncentrera till mitt på dagen, ca kl. 11.00–14.00.

Vi tilläggsisolerar och renoverar fasaden
Fasaden på Thulehuset är klädd med klinkerplattor. Material såväl som konstruktion är uttjänt. Vi kommer därför att tilläggsisolera fasaden och ersätta plattorna med nya, men i samma design. Inför detta kommer vi under november att påbörja rivning – först mot Tunnelgatan och sedan vidare på Sveavägen. Vilken arbetsmetod som blir bäst med avseende på buller och damm utvärderas just nu. Rivningen beräknas ta tre månader.

Lastning och lossning
Uttransport av rivningsmassor och lastning av containrar innebär transporter i området. Kortvariga stopp i trafiken på Luntmakargatan kan därför komma att ske. Materialtransporter till arbetsplatsen sker via Sveavägen. Flaggvakter finns på plats för att underlätta framkomlighet för alla trafikanter.

Lyftkran nu på plats
Det kranmontage som tidigare medförde partiell avstängning av Luntmakargatan är nu avslutat och gatan således åter öppen för framfart. Byggkranen är på plats och dess arm står fri för vinden. Arbetsbelysning liksom en ljusskylt lyser då arbete pågår.

Ordning och reda med byggplank, ställningar och grindar
Byggställningar och byggplank finns nu i stort sett runt hela fastigheten. De sista bitarna kommer på plats de närmaste dagarna. I upplysta skåp informerar vi mer i detalj kring ombyggnadsprojektet.

Med vänliga hälsningar
Jonas Siberg, Diligentia, 08-573 657 14
Patrik Wiik, Skanska, 010-448 15 85
Du kan också alltid höra av dig till sveavagen@diligentia.se