Artikelbild 13 nov 2014

Projektinformation v46 2014

Pågående arbeten
Hösten är, som vi tidigare nämnt, mycket leveransintensiv med leveranser till både kontors- och bostadshuset. Under november månad får King/Midasplayer AB tillträde till sina lokaler, och i december flyttar SAP Svenska AB och Yubico AB in i fastigheten. Vi hälsar dem alla varmt välkomna! Nästa vecka kommer vara en av de mera intensiva vad gäller leveranser till fastigheten, så ni som kan, undvik Luntmakargatan i möjligaste mån. Trafikvakter kommer finnas på plats i vanlig ordning.

Återställande av mark
Pågående markarbeten på Luntmakargatan blir klara under denna veckan. Den sista etappen färdigställs till våren i samband med att byggkranen på Adolf Fredriks Kyrkogata monteras ner.

Bostadshuset – The Corner House

 • Stommontaget har nu kommit upp till plan 7 och kommer att pågå fram tillfebruari 2015. Betongbilar och lastbilar med stommar, balkonger och trappor kommer att ställas upp i markerade lastzoner på Luntmakargatan och lossas med byggkranen på Adolf Fredriks Kyrkogata. I takt med stommontaget reses byggställningen runt huset.
 • Invändig stomkomplettering kommer att påbörjas under vecka 48.
 • Eklund Stockholm New York ansvarar för lägenhetsförsäljningen. På www.thecornerhouse.se kan man anmäla sitt intresse för en lägenhet ochunder hösten lanseras en mer omfattande projektsida.
 • Inflyttningen i de 52 bostadsrätterna är planerad till december 2015.

Övrig information

 • Nästa fasadskyltmontage kommer utföras vecka 48 på Sveavägen. Kortare
  etableringar av mindre kranar kan då ske.
 • Stockholm Stad kommer under november/december att plantera träd längs
  Sveavägen i förberedda planteringsgropar. Arbetet har inletts.
 • Biltrafik till och från fastighetens garage kommer ske från december. Adolf
  Fredriks Kyrkogata blir då dubbelriktad från Sveavägen. Bilpassage från
  Luntmakargatan till Sveavägen blir först klar i december 2015.
  Garaget är endast tillgängligt för fastighetens hyresgäster.


Arbetstider
Måndag–fredag   07.00–19.00*
Lördag–söndag   08.00–19.00
*(vid enstaka tillfällen kan arbete pågå längre.)

 
Hälsningar!
Jonas Siberg, Diligentia, 08-573 657 14
Patrik Wiik, Skanska, 010-448 15 85
Lena Eurén, Projektbyrån, 072-500 50 88
David Larsson, Gärahovs bygg, 073-929 43 85
Du kan också höra av dig till sveavagen@diligentia.se eller till journumret, 0705-627 498

Detta är ett informationsbrev gällande utvecklingen av Sveavägen 44. Brevet distribueras till
grannar i området och ges ut för att berätta om viktiga händelser i kvarteret, i syfte att minimera störningar för våra hyresgäster, grannar och besökare. För ytterligare information, vänligen kontakta undertecknade eller gå in på www.sveavägen44.se

Får du detta informationsbrev i brevlådan och vill hellre ha det elektroniskt?
Skicka ett mejl till sveavagen@diligentia.se.
Samma adress gäller om du vill avanmäla dig från brevet.