Artikelbild 15 okt 2014

Projektinformation v42 2014

Pågående arbeten

  • Under vecka 42–43 schaktar vi på Luntmakargatan i samband medåterställandet av mark. Framkomligheten begränsas och under vecka 42 flyttas vägbanan i sidled. Under vecka 43 kommer ingen fordonstrafik att kunna passera vid Luntmakargatan 16. Gående kan passera hela tiden.
  • Nu står portarna öppna! Den 1 oktober öppnades dörrarna till huvudentrénpå Sveavägen 44. Då flyttade också Arbetsgivarverket in i sina lokaler, 1 933 kvadratmeter på plan 3, och vi hälsar dem varmt välkomna.
  • Vi går en leveransintensiv höst till mötes med leveranser till både kontorsochbostadshuset. Vi planerar för fler hyresgästers inflytt under november och december.

Ny hyresgäst på väg till kvarteret
Kontorsplanen på Sveavägen 44 är nu fullt uthyrda. Det senaste kontraktet skrevs med Yubico som flyttar in på 194 kvadratmeter i slutet av året.

BREEAM-certifiering av hotellet
Sveavägen 48 (hotell Miss Clara by Nobis) utgör en av fastigheterna i kvarteret Sveavägen 44. Vi har arbetat för att hotellbyggnaden ska miljöklassas enligt det internationella systemet BREEAM, nivå Very good. Nu har vi erhållit certifikat på att vi nått våra mål.

Bostadshuset – The Corner House

  • Stommontaget har nu kommit upp till plan 4 och kommer att pågå fram tillfebruari 2015. Betongbilar och lastbilar med stommar, balkonger och trappor kommer att ställas upp i markerade lastzoner på Luntmakargatan och lossas med byggkranen på Adolf Fredriks Kyrkogata. I takt med stommontaget reses byggställningen runt huset.
  • Eklund Stockholm New York ansvarar för lägenhetsförsäljningen. På www.thecornerhouse.se kan man anmäla sitt intresse för en lägenhet och under hösten

Arbetstider
Måndag–fredag 07.00–19.00*
Lördag–söndag 08.00–19.00
*(vid enstaka tillfällen kan arbete pågå längre.)

Hälsningar!
Jonas Siberg, Diligentia, 08-573 657 14
Patrik Wiik, Skanska, 010-448 15 85
Lena Eurén, Projektbyrån, 072-500 50 88
David Larsson, Gärahovs bygg, 073-929 43 85
Du kan också höra av dig till sveavagen@diligentia.se eller till journumret, 0705-627 498

Detta är ett informationsbrev gällande utvecklingen av Sveavägen 44. Brevet distribueras till grannar i området och ges ut för att berätta om viktiga händelser i kvarteret, i syfte att minimera störningar för våra hyresgäster, grannar och besökare. För ytterligare information, vänligen kontakta undertecknade eller gå in på www.sveavägen44.se

Får du detta informationsbrev i brevlådan och vill hellre ha det elektroniskt? Skicka ett mejl till sveavagen@diligentia.se. Samma adress gäller om du vill avanmäla dig från brevet.