Artikelbild 21 feb 2013

Projektinformation, v8 2013

Nu händer det här:

  • Vi byter ut alla gamla fönster mot nya energieffektiva fönster. I kontorsprojektet är i stort sett alla fönster monterade. Nu återstår fogning och putsning innan de är färdigställda.
  • Över 100 nya wc ska in på kontorsplanen. För att effektivisera arbetet levereras de som färdiga wc-moduler. Modulerna lyfts in på våningsplanen med lyftkranen. Sedan transporteras de vidare till rätt plats med hjälp av en specialtillverkad truck. Det kommer att ske cirka en wc-leverans per vecka. Den första modulen är levererad och satt på plats.
  • Ett nytt fläktrum håller på att byggas två våningar under den gamla innergården.

Etableringen
Vårt projektkontor har sedan tidigare flyttat till Luntmakargatan. Nu flyttar även yrkesarbetarna. Vi huserar nu på Luntmakargatan 16 respektive 18.

80-talshuset
Förstärkningsarbeten av vår omskrivna spont i hörnet vid Adolf Fredriks Kyrkogata är klar och nu kan vi börja riva och schakta bort det sista av "80-talshuset" vid hörnet Luntmakargatan/Adolf Fredriks Kyrkogata. Rivningsarbetet planeras starta under vecka 10.

Flytt av tornkran och avstängning av Adolf Fredriks Kyrkogata/Luntmakargatan
För att produktionen av det blivande hotellet ska kunna fortsätta måste vi flytta den norra kranen till Adolf Fredriks Kyrkogata. Se ny placering på bilden nedan.

Förberedande arbeten inför kranflytten har påbörjats och under vecka 9 grundförstärker vi med pålning för grundläggning till kranen. Arbetet beräknas pågå under cirka 2-3 veckor.

Under kranflytten kommer vi att stänga av vissa delar av Luntmakargatan. När kranen är på plats, i vecka 15, kommer Adolf Fredriks Kyrkogata åter att öppnas för gående.

Separat information gällande detta arbete kommer att skickas ut till berörda.

Övrigt

  • Etableringen förändras utanför Sveavägen 48 med anledning av hotellprojektet.
  • Framkomligheten på Luntmakargatan är begränsad främst mellan vändzonen och Tunnelgatan då betonggjutning pågår.

Arbetstider
Måndag-torsdag 07.00-22.00
Fredag 07.00-19.00
Lördag-söndag 08.00-19.00
(helgdag)

Detta är ett informationsbrev gällande utvecklingen av Sveavägen 44. Brevet distribueras till grannar i området och ges ut för att berätta om viktiga händelser i kvarteret, i syfte att minimera störningar för våra hyresgäster, grannar och besökare. För ytterligare information, vänligen kontakta undertecknade eller gå in på www.sveavägen44.se.

  

Med vänliga hälsningar

Jonas Siberg, Diligentia, 08-573 657 14
Patrik Wiik, Skanska, 010-448 15 85
Anna Wistrand, Projektbyrån, 070-661 45 07

Du kan också höra av dig till sveavagen@diligentia.se
eller till journumret, 0705-627 498