Artikelbild 18 jan 2013

Projektinformation, v3 2013

Inledningsvis vill vi önska dig en god fortsättning och vi hoppas att du har haft en trevlig jul och nyårshelg.

Nu händer det här
Som vi nämnde i tidigare informationsbrev så är förberedelserna för PREFAB-montaget färdiga. Vi är nu i full gång med montaget av PREFAB-elementen inne på gården. Tätskiktsarbeten pågår på taket och på de blivande terrasserna på kontorshuset.

Spont och förankringsstag
Den nu färdigställda sponten (stödkonstruktionen) i hörnet Adolf Fredriks kyrkogata - Luntmakargatan kommer framöver att förankras med s.k. förankringsstag. Dessa stag borras in genom sponten och ner i marken för att sponten ska orka hålla undan markmassorna då vi schaktar. Förberedelser inför dessa arbeten har påbörjats och kommande förstärkningsarbeten beräknas att pågå i ca en månad. Detta moment kan medföra visst buller hos närliggande fastigheter.  

Schaktning och avspärrning
Bilden nedan visar kommande schaktning på Adolf Fredriks kyrkogata. I och med denna schaktning kommer vi att behöva spärra av gatan i ca en månad.
Schaktningen utförs för att kunna möjliggöra arbeten med avlopp- installations- samt gasanslutningar till det blivande hotellet på Sveavägen 48.
Schaktningen beräknas att inledas under januari månad.

Hotellet
Arbeten i det blivande hotellet är i full gång och just nu river vi gamla ytskikt för att kunna starta produktionen av de 92 blivande hotellrummen.  

 Sveavägen 44 i 32 000 legobitar
Kvarteret Sveavägen 44 har efterliknats med en modell av hela 32 000 bitar och är imponerande 1x2 meter stor. Vikten uppgår till cirka 70 kilo. Såväl kontorshuset som det intilliggande hotellet och det angränsande bostadshuset ingår i modellen. Se bild nedan.

Kvarteret Sveavägen 44, i LEGO.

Bemanning och arbetstider
Projektet är tillbaka med full styrka igen efter julledigheter och vi är just nu ca 235. Produktionen pågår mellan 07:00-19:00 (enstaka tillfällen fram till 22.00.) och 08:00-19:00 på helger.

Det tidigare nämnda PREFAB-montaget kommer att arbeta utökade tider fr.om. vecka 4, måndag – torsdag 07:00 – 22:00.

Detta är ett informationsbrev gällande utvecklingen av Sveavägen 44. Brevet distribueras till grannar i området och ges ut för att berätta om viktiga händelser i kvarteret, i syfte att minimera störningar för våra hyresgäster, grannar och besökare. För ytterligare information, vänligen kontakta undertecknade eller gå in på www.sveavägen44.se.

  

Med vänliga hälsningar

Jonas Siberg, Diligentia, 08-573 657 14
Patrik Wiik, Skanska, 010-448 15 85
Anna Wistrand, Projektbyrån, 070-661 45 07

Du kan också höra av dig till sveavagen@diligentia.se
eller till journumret, 0705-627 498