Artikelbild 27 mar 2013

Projektinformation, v13 2013

Efter en lång vinter kan vi ana vår i luften. Äntligen börjar snön smälta och vi vågar hoppas på varmare väder. Produktionen går på högvarv och här berättar vi vad som just nu är på gång i kvarteret.

Rivning av 80-talshuset
Det forna 80-talshuset i hörnet Adolf Fredriks Kyrkogata/Luntmakargatan är sedan tidigare rivit till markplan. Nu fortsätter vi med att riva resterande 2 våningar under mark. Detta planeras pågå i etapper fram till midsommar.

Pågående rivning av 80-talshuset

Sveavägen 48 - Hotellet
Produktionen av det kommande hotellet är i full gång och under april månad påbörjas flera arbeten. För att möjliggöra fasadrenovering kommer en ställning att sättas upp längs fasaden på Sveavägen. Inne på våningsplanen fortsätter vi med håltagning, flytspackling och uppbyggnad av mellanväggar.

Test av brandlarm
Onsdagen den 3 april mellan kl 13-14 testar vi driften av brandlarmet inne på byggarbetsplatsen. Testerna kommer att vara högljudda och pågå i kortare sekvenser om ca 10-20 sekunder. Det är ett installationstest och inga personer kommer att utrymmas.

Arbeten under påskhelgen
De arbetsmoment som kommer att pågå under påskhelgen är montage av fasadglaspartier samt schakt- och avjämningsarbeten av källarplan. Arbetstiden är, som tidigare meddelats, 8-19 för helgdagar.

Avspärrning och begränsad framkomlighet på Luntmakargatan
Som vi nämnde i tidigare brev har vi nu påbörjat flytten av den norra tornkranen. I och med detta spärrar vi av delar av Luntmakargatan under kommande två veckor.

I höjd med byggets nuvarande infart på Luntmakargatan etablerar vi under vecka 14 en provisorisk mobilkran för denna flytt. Ingen biltrafik kommer att kunna ta sig förbi här då, men gående kommer att kunna passera som vanligt på trottoaren. Mobilkranen planeras stå på Luntmakargatan under vecka 14.

Specifikt den 2 april monteras mobilkranens arm och i samband med detta utökas avstängningen ytterligare. Framkomligheten blir då begränsad för såväl bilar som gående mellan Luntmakargatan 26-36, men detta är under korta sekvenser om cirka 5 minuter. Flaggvakter kommer att finnas på plats för att underlätta framkomligheten.

Sammanfattning

Period

Luntmakargatan avstängd för biltrafik

1/4-7/4

Luntmakargatan 1-18 görs dubbelriktad (idag enkelriktad)

1/4-7/4

Stopp- och parkeringsförbud mellan Luntmakargatan 1-36

1/4-7/4

Gatan tidvis avstängd för bilar och gående mellan Luntmakargatan 26-36     

2/4

Vi önskar alla en Glad Påsk!

Detta är ett informationsbrev gällande utvecklingen av Sveavägen 44. Brevet distribueras till grannar i området och ges ut för att berätta om viktiga händelser i kvarteret, i syfte att minimera störningar för våra hyresgäster, grannar och besökare. För ytterligare information, vänligen kontakta undertecknade.

Med vänliga hälsningar
Jonas Siberg, Diligentia, 08-573 657 14
Patrik Wiik, Skanska, 010-448 15 85
Anna Wistrand, Projektbyrån, 070-661 45 07
Du kan också höra av dig till sveavagen@diligentia.se eller till journumret 0705-627 498.