Artikelbild 19 feb 2014

Projektinformation, v 8 2014

Urban Deli
Vi är mycket glada att Urban Deli har valt att öppna verksamhet på Sveavägen 44. Här kommer de att driva ett koncept med många olika delar. Som exempel kan nämnas gemensam lobby, saluhall, lounge, restaurant, take-away-möjligheter, café, bar, utställningsyta och livsmedelsbutik. I sommar öppnar ett café med lättare mat och de övriga delarna har planerad invigning våren 2015.

Adolf Fredriks Kyrkogata stängs av
Som vi tidigare har informerat om kommer Adolf Fredriks Kyrkogata att stängas av under en period på grund av diverse schaktarbeten. En skadad avloppsledning ska åtgärdas och nya vattenledningar ska läggas ner i gatan. De så kallade stålspont (stödmurar) som vi slog ned i marken för att kunna riva en byggnad ska nu dras upp. Därefter sker återfyllnad mot den nya byggnadens källarväggar.

Från och med nu på måndag den 24 februari stängs gatan för alla passager och vi kommer att sätta upp hänvisningsskyltar i anslutning till detta. Gångtunneln demonteras, men passage för intransport till de angränsade fastigheterna kommer möjliggöras. Gatan beräknas att vara öppen igen i månadsskiftet april/maj.

Övriga arbeten

  • Gatumarken färdigställs allt mer. Markvärme läggs ner i trottoaren vid Sveavägen, Tunnelgatan och delar av Luntmakargatan.
  • Bygghissen vid Sveavägen kommer att vara nedmonterad vecka 10.
  • Byggplanket på Sveavägen rivs etappvis och kommer att vara borta till sommaren. Därefter sker plankrivning på Tunnelgatan/Luntmakargatan.

Sveavägen 48 - Hotellet
Hotellet, som kommer att heta Miss Clara, är inne på slutspurten vad gäller färdigställande och kommer att öppna i månadsskiftet mars/april.

Arbetstider
Måndag–fredag              07.00–19.00*
Lördag–söndag              08.00–19.00
*(inomhus kan arbete pågå till senare på kvällarna)

Detta är ett informationsbrev gällande utvecklingen av Sveavägen 44. Brevet distribueras till grannar i området och ges ut för att berätta om viktiga händelser i kvarteret, i syfte att minimera störningar för våra hyresgäster, grannar och besökare. För ytterligare information, vänligen kontakta undertecknade eller gå in på www.sveavägen44.se

Vänliga hälsningar
Jonas Siberg, Diligentia, 08-573 657 14
Patrik Wiik, Skanska, 010-448 15 85
Lena Eurén, Projektbyrån, 072-500 50 88
Du kan också höra av dig till sveavagen@diligentia.se eller till journumret, 0705-627 498