Artikelbild 29 okt 2013

Projektinformation, v 44 2013

Detta pågår just nu:

Bostadshuset
Just nu pågår grundläggningsarbeten för att möjliggöra montaget av den nya stommen till bostadshuset. Pålningen sker parallellt med betongarbeten.

Grundläggningsarbetena beräknas vara klara i vecka 50 då stommontagen planeras starta. Stommen kommer inledningsvis att monteras upp till plan 1 (ett plan över gatuplan). Detta beräknas vara klart till vecka 9, 2014. Information om resterande stomresning kommer framöver.

Synlig fasad
Fasadställningen är demonterad och nu syns den nya, återskapade fasaden. De fina glasfasaderna i de övre planen mot Tunnelgatan och Luntmakargatan är nu också synliga. 
Synlig fasad                                                                                                           

Tornkranen
Norra tornkranen (den närmast Tunnelgatan) demonteras om 6–8 veckor. Demontaget görs med en stor mobilkran som etableras på Luntmakargatan. I och med detta kommer man inte att kunna passera här med bil under cirka en veckas tid. Mer detaljerad information kommer att gå ut till särskilt berörda grannar veckan innan avspärrningar och demontage påbörjas.

Hotellet
I hörnet Sveavägen/Adolf Fredriks Kyrkogata pågår vårt hotellprojekt för fullt. Fasad, takplåt och fönsterarbetena börjar lida mot sitt slut. I och med detta kommer vi under veckorna 47–49 att demontera ställningarna samt bygghissen i olika etapper.  

Schaktning Adolf Fredriks Kyrkogata
Vattenledningarna i Adolf Fredriks Kyrkogata är gamla och behöver bytas ut. Efter att vi demonterat ställningen som vi tidigare nämnt, omkring v 49–50, kommer vi att börja schakta för att byta dessa vattenledningar. Mer detaljerad info kring detta kommer framöver.

Sopsortering
Som ett led i Diligentias miljö- och hållbarhetsarbete jobbar vi självklart med sopsortering på byggarbetsplatsen. Nedan syns ett diagram av hur avfallet (i ton räknat) har sett ut från januari­-september 2013. Fyllnadsmassorna redovisas separat i diagrammen nedan. Fyllnadsmassor utgör drygt hälften av byggets avfall.
Avfallshantering i ton
Fyllnadsmassor Väg och Anlägg (ton) Fyllnadsmassor rivning (ton)

Ett unikt byggprojekt
Sällan ser man så många yrkesgrupper arbeta samtidigt i ett och samma projekt som här på Sveavägen 44. Moment som pålning och målning brukar normalt ligga omkring ett år ifrån varandra, men här pålar vi källaren samtidigt som vi målar upp våningsplanen. Detta gör Sveavägen 44 till ett unikt byggprojekt.

Takparken
Nedan syns skissbilder på den framtida takparken.
Skiss takpark, Johan Paju Flygbild med skiss takpark
Skissbild, Johan Paju                                      Fotomontage Diligentia

Arbetstider
Mån-tors                      07.00 – 22.00
Fredag                         07.00 – 19.00
Helgarbeten kan förekomma, i förekomna fall mellan kl 08.00-19.00

Detta är ett informationsbrev gällande utvecklingen av Sveavägen 44. Brevet distribueras till grannar i området och ges ut för att berätta om viktiga händelser i kvarteret, i syfte att minimera störningar för våra hyresgäster, grannar och besökare. För ytterligare information, vänligen kontakta undertecknade.

Vänliga hälsningar
Jonas Siberg, Diligentia, 08-573 657 14
Patrik Wiik, Skanska, 010-448 15 85
Anna Wistrand, Projektbyrån, 070-661 45 07
Du kan också höra av dig till sveavagen@diligentia.se eller till journumret, 0705-627 498