Artikelbild 12 sep 2014

Projektinformation v 37 2014

Pågående arbeten
Just nu pågår mestadels invändiga arbeten på de övre våningarna i Sveavägen 44, såsom montering av undertak, installationsgolv samt ytskikts- och installationsarbeten. På plan 3 färdigställer vi lokalen för Arbetsgivarverket, och på bottenvåningen pågår arbeten för Urban Deli´s kommande lokalytor, främst längs Tunnelgatan.

Återställande av mark
Färdigställandet av Tunnelgatan är i stort sett klart. Byggplanket på Luntmakargatan är rivet och ersatt av staket. Färdigställandet av Luntmakargatan kommer att ske etappvis och vara klart runt årsskiftet. Markvärme kommer läggas fram till vändzonen.
Tunnelbaneuppgången i hörnet Sveavägen/Tunnelgatan är nu öppnad igen.

Takparksbygget är i full gång
De första plantorna till takparken har anlänt och planterats. Just nu arbetar vi med lägga trätrall och bygga staket på den norra delen av parken. Parken kommer att stå färdig under hösten, med reservation för installationsarbeten och mindre kompletteringar.

Bostadshuset - The Corner House

 • Stommontaget har nu kommit upp till plan 3 och kommer att pågå fram till februari 2015. Det innebär att bjälklag och väggar lyfts på plats med den byggkran som står på Adolf Fredriks Kyrkogata.
 • 2-3 lastbilar med stommar, balkonger och trappor kommer att anlända tillbyggplatsen varje vecka. De kommer att vara uppställda i de två lastzoner som bygget förfogar över på Luntmakargatan.
 • Parallellt med stommontaget gjuts stommarna under cirka två halvdagar pervecka. Detta innebär att ett antal betongbilar kommer med leveranser av betong som sedan pumpas upp på bygget.
 • I samma takt som våningsplanen kommer upp monteras byggställning runthuset.
 • Eklund Stockholm New York ansvarar för lägenhetsförsäljningen. På www.thecornerhouse.se kan man anmäla sitt intresse för en lägenhet och tillhösten lanseras en mer omfattande projektsida. Inflyttningen i de 52 bostadsrätterna är planerad till december 2015.

Presentation av Gärahovs Bygg
Gärahovs Bygg AB är totalentreprenör för bostadshuset. Bolaget startade 1995 och har idag ca 170 anställda fördelade på Stockholm, Jönköping, Vaggeryd (HK) och Malmö. Några av Gärahovs pågående projekt, utöver "The Corner House" är:

 • Hus 12 Nacka, ett ROT-projekt där en 11 vån lagerbyggnad konverteras till 66st bostadsrätter.
 • Kv. Kärnan, Vaggeryd, en nyproduktion av 5 vån med hyresrätter.
 • Torps Hagar, Jönköping/Bankeryd, en nybyggnation av 19 tvåplansvillorsamt 11 radhus.
 • Hooks Spa, Hok, som ligger i anslutning till Hooks Herrgård.
 • I Vaggeryds kommun utförs en om- och tillbyggnad av Byarums skola ochförskola.
 • Ytterligare information finns på www.garahovsbygg.se.

Övrig information
Fasadskyltar för de hyresgäster som flyttar in framöver monteras under hösten. Kortare etableringar av mindre kranar kan då ske längs Sveavägen.

Arbetstider
Måndag-fredag, 07.00-19.00*
Lördag-söndag, 08.00-19.00
* (vid enstaka tillfällen kan arbete pågå längre.)

Vänliga hälsningar
Jonas Siberg, Diligentia, 08-573 657 14
Patrik Wiik, Skanska, 010-448 15 85
Lena Eurén, Projektbyrån, 072-500 50 88
Du kan också höra av dig till sveavagen@diligentia.se eller till journumret, 0705-627 498

Detta är ett informationsbrev gällande utvecklingen av Sveavägen 44. Brevet distribueras till
grannar i området och ges ut för att berätta om viktiga händelser i kvarteret, i syfte att minimera störningar för våra hyresgäster, grannar och besökare. För ytterligare information, vänligen kontakta undertecknade eller gå in på www.sveavägen44.se