Artikelbild 15 jan 2014

Projektinformation, v 3 2014

Schaktning Adolf Fredriks Kyrkogata

Vattenledningarna i Adolf Fredriks Kyrkogata är gamla och behöver bytas ut. Med start nu i januari kommer Stockholm Vatten att utföra arbeten i anslutning till brunnarna i hörnet Adolf Fredriks Kyrkogata/Sveavägen samt Adolf Fredriks Kyrkogata/Luntmakargatan. I samband med detta kommer mindre avstängningar att göras utanför byggplanket (under cirka 2-4 dagar). Gatan kommer hela tiden att vara öppen för gående.

I mars utför Stockholm Vatten ett större spont- och schaktningsarbete, och då kommer gatan att stängas av för gående. Mer information kring detta kommer framöver.

Arbetstider tills vidare på projekt Sveavägen 44:
Måndag-fredag kl 07.00-19.00*
Lördag-söndag kl 08.00-19.00

*Arbeten inomhus kan pågå till kl 22.00.

Detta är ett informationsbrev gällande utvecklingen av Sveavägen 44. Brevet distribueras till grannar i området och ges ut för att berätta om viktiga händelser i kvarteret, i syfte att minimera störningar för våra hyresgäster, grannar och besökare. För ytterligare information, vänligen kontakta undertecknade.

Vänliga hälsningar
Jonas Siberg, Diligentia, 08-573 657 14
Patrik Wiik, Skanska, 010-448 15 85
Anna Wistrand, Projektbyrån, 070-661 45 07
Du kan också höra av dig till sveavagen@diligentia.se eller till journumret, 0705-627 498