Artikelbild 30 jun 2014

Projektinformation v 27 2014

Pågående arbeten under sommaren
Under sommaren jobbar vi vidare med anpassningar för kommande hyresgäster.
De moment som sker invändigt är bland annat undertak, el, plattsättning,
rördragning och ventilation. Vi bygger också klart pentryn och installerar
sprinklersystem.
Utvändigt sker uppbyggnad av takparken, och främst pågår verksamhet på den
södra delen av taket. Hela parken kommer att stå färdig till sommaren 2015,
medan den södra delen öppnar efter sommaren i år.
På Tunnelgatan lägger vi ned markvärme och nya plattor. Byggplanket är rivet och
ersatt av staket. Arbetet kommer att pågå till och med oktober månad.
Tunnelbaneuppgången i hörnet Sveavägen/Tunnelgatan kommer att vara stängd
under vecka 35 och öppnas åter vecka 36. Pågående etapp på Tunnelgatan
beräknas vara färdig 25 juli. Därefter går man över till andra halvan mot
byggnaden Sveavägen 38.

Olof Palmes minnesplatta tillfälligt borttagen
Olof Palmes minnesplatta i hörnet Sveavägen/Tunnelgatan har tillfälligt tagits bort
för att inte skadas vid de markarbeten som genomförs på Sveavägen 44. Plattan
kommer att sättas tillbaka som senast i slutet av sommaren och förvaras under
tiden hos Stockholms Stad. En provisorisk informationskylt finns på platsen.

Bostadshuset Adolf Fredriks Kyrkogata
Under vecka 32 påbörjas arbeten kring bostadshuset.
Från och med vecka 33 till februari 2015 pågår stommontaget. Det innebär
att bjälklag och väggar lyfts på plats med byggkranen som står på Adolf
Fredriks Kyrkogata.
2-3 lastbilar med stommar, balkonger och trappor kommer att levereras till
byggplatsen varje vecka. De kommer att vara uppställda i två lastzoner på
Luntmakargatan som finns idag.
Parallellt med stommontaget kommer en byggställning att uppföras runt
bostadshuset.
Inflyttningen är planerad till december 2015.

Övrig information
Fasadskyltar för de hyresgäster som flyttar in framöver monteras under
kvartal tre och fyra. Kortare etableringar av mindre kranar kan då ske längs
Sveavägen.
Vecka 28 sker avetablering av byggbodar från taket. Sju personalbodar
kommer lyftas ned från taket under tisdag/onsdag med hjälp av mobilkran.
Mobilkranen står hela veckan och kommer att vara placerad vid vändplanen
på Luntmakargatan 18, stödbenen och motvikterna spärrar av gatan på
bredden.
Det är fri tillgång till garaget på Luntmakargatan 20 för både bil och
gångtrafiken. Luntmakargatan 18 kommer att ha tillträde till sin entré.
Adolf Fredriks Kyrkogata är nu öppen för gående och cyklister.

Arbetstider
Måndag–fredag 07.00–19.00 (inomhus kan arbete pågå till senare på kvällarna)
Lördag–söndag 08.00–19.00

Trevlig sommar!

Vänliga hälsningar
Jonas Siberg, Diligentia, 08-573 657 14
Patrik Wiik, Skanska, 010-448 15 85
Lena Eurén, Projektbyrån, 072-500 50 88
Du kan också höra av dig till sveavagen@diligentia.se eller till journumret, 0705-627 498

Detta är ett informationsbrev gällande utvecklingen av Sveavägen 44. Brevet distribueras till
grannar i området och ges ut för att berätta om viktiga händelser i kvarteret, i syfte att minimera störningar för våra hyresgäster, grannar och besökare. För ytterligare information, vänligen kontakta undertecknade eller gå in på www.sveavägen44.se