Artikelbild 03 jun 2014

Projektinformation v 22 2014

Återställande av mark
Från och med 9 juni till och med mitten av oktober återställer vi gatumarken,
installerar markvärme samt lägger nya plattor längs med Tunnelgatan. Arbetet sker
etappvis. Tunnelbaneuppgången i hörnet Sveavägen/Tunnelgatan kommer att vara
stängd under vecka 35 och öppnas åter vecka 36.

Olof Palmes minnesplatta är tillfälligt borttagen
Olof Palmes minnesplatta i hörnet Sveavägen/Tunnelgatan har tillfälligt tagits bort
för att inte skadas vid de markarbeten som genomförs på Sveavägen 44. Plattan
kommer att sättas tillbaka i slutet av sommaren och förvaras under tiden hos
Stockholms Stad.

Tidplan för bostadshuset
Som vi tidigare informerat om kommer vi att bygga ett bostadshus i hörnet
Luntmakargatan/Adolf Fredriks Kyrkogata. Det kommer att bli 52 bostäder, och
försäljningsstart sker under 2015.
Gatumarken runt bostadshuset är nu provisoriskt asfalterad, för bättre
framkomlighet.
I början av juni startar etableringen för bostadshuset med byggplank på
Adolf Fredriks Kyrkogata, samt bodar på bostadshusets blivande innergård.
Under augusti 2014 till februari 2015 pågår stommontaget. Det innebär att
färdiggjutna betongbjälklag och betongväggar lyfts på plats med
byggkranen som står på Adolf Fredriks Kyrkogata.
Byggkranen kommer att monteras ner under mars 2015.
Parallellt med stommontaget kommer en byggställning att uppföras runt
bostadshuset.
I maj 2015 kommer vi att ha ett "tätt hus" och arbetena koncentreras då till
insidan.
Inflyttningen är planerad till december 2015

Klarna – första kontorshyresgästen på plats
Klarna blir första kontorshyresgäst att flytta in på Sveavägen 44. Just nu pågår de
sista hyresgästanpassningarna och den 30 maj flyttar de in på sina 8 919 kvm. Vi
hälsar dem varmt välkomna!

Nu anlägger vi takpark
Nu har vi påbörjat arbete med att anlägga takparken uppe på Sveavägen 44. Vi
startar med den södra delen av parken. Hela parken kommer att stå färdig till
sommaren 2015.

Övrig information
Fasadskyltar för de hyresgäster som flyttar in framöver kommer främst
monteras under kvartal tre och fyra. Kortare etableringar av mindre kranar
kan då ske längs Sveavägen.
Byggplanket på Sveavägen rivs etappvis och kommer att vara helt borta till
sommaren.
I övrigt pågår iordningställande av respektive hyresgästs lokal inne i
fastigheten.

Arbetstider
Måndag–fredag 07.00–19.00*
Lördag–söndag 08.00–19.00
*(inomhus kan arbete pågå till senare på kvällarna)

Trevlig helg!

Vänliga hälsningar
Jonas Siberg, Diligentia, 08-573 657 14
Patrik Wiik, Skanska, 010-448 15 85
Lena Eurén, Projektbyrån, 072-500 50 88
Du kan också höra av dig till sveavagen@diligentia.se eller till journumret, 0705-627 498

Detta är ett informationsbrev gällande utvecklingen av Sveavägen 44. Brevet distribueras till
grannar i området och ges ut för att berätta om viktiga händelser i kvarteret, i syfte att minimera störningar för våra hyresgäster, grannar och besökare. För ytterligare information, vänligen kontakta undertecknade eller gå in på www.sveavägen44.se