Artikelbild 10 maj 2013

Projektinformation, v 19 2013

Nu händer det här:

Fasadglaspartier
Arbeten med fasadglaspartier pågår i de fyra översta planen mot Luntmakargatan. Partier monteras som "ramar" som sedan glasas igen. Montage av partier och glasarbeten pågår parallellt.

Montage av fläktaggregat
Monteringsmomenten avlöser varandra och nu monterar vi fläktaggregaten i vårt tidigare nämnda fläktrum i källarplan. Aggregaten är stora och kommer att lyftas in med kran från både Luntmakargaran och Sveavägen.

Reducerade kvällsarbeten
Under kommande 3 veckor kommer byggets montagearbeten generellt att pågå endast till klockan 19 måndag-torsdag (tidigare till klockan 22). Dock kommer lättare rivningsarbeten att pågå i hotellprojektet på Sveavägen 48 fram till klockan 21 under denna period.

Markförstärkning för blivande bostadshus
Rivningen fortgår av de resterande delarna av 80-talshuset i hörnet av Adolf Frediks Kyrkogata/Luntmakargatan. Parallellt med rivningen kommer arbeten med markförstärkning att pågå fram till oktober. Marken förstärks med pålar som borras ner, dessa moment kan bullra i viss utsträckning.

Hotellprojektet
Montage av fasadställning mot Sveavägen 48 pågår.

Ytterligare brandlarmstest
Det provisoriska brandlarmet på byggarbetsplatsen som vi tidigare testat har nu uppdaterats och kommer därför att testas igen någon gång under kommande två veckor. Detta sker under korta perioder.

Detta är ett informationsbrev gällande utvecklingen av Sveavägen 44. Brevet distribueras till grannar i området och ges ut för att berätta om viktiga händelser i kvarteret, i syfte att minimera störningar för våra hyresgäster, grannar och besökare. För ytterligare information, vänligen kontakta undertecknade.

Med vänliga hälsningar
Jonas Siberg, Diligentia, 08-573 657 14
Patrik Wiik, Skanska, 010-448 15 85
Anna Wistrand, Projektbyrån, 070-661 45 07
Du kan också höra av dig till sveavagen@diligentia.se eller till journumret 0705-627 498.