Artikelbild 29 apr 2014

Projektinformation v 18, 2014

Fullt hus på Sveavägen 44
De uthyrningsbara ytorna på Sveavägen 44 har krympt till tre procent, det är med andra ord fullt hus. Kvar är nu 200 kvm kontor på plan 5 och 1 050 kvm prime butiksyta. Även det nedre planet under markplan med 2 400 kvm har fått en ny hyresgäst som kommer att bli offentlig senare.

 • Urban Deli, i halva markplan kommer succékonceptet Urban Deli att slå upp portarna. Redan i sommar kommer en del med café och lättare mat att öppnas upp. Övriga delar av verksamheten har planerad invigning under våren 2015.
 • Swedish Match intar husets översta plan (plan 8) och flyttlasset går om ett år, i mars 2015.
 • Fora, i april 2015 flyttar pensionsförmedlaren Fora in på plan 6 med tillhörande terrass som går runt hela våningsplanet.

 Klarna – första kontorshyresgästen på plats
Klarna blir första kontorshyresgäst att flytta in på Sveavägen 44. Just nu pågår de sista hyresgästanpassningarna och den 30 maj flyttar de in på sina 8 919 kvm. Vi hälsar dem varmt välkomna!

Snart anlägger vi takpark
I maj månad börjar vi anlägga takparken uppe på Sveavägen 44. Vi startar med den södra delen av parken. Hela parken kommer att stå färdig till sommaren 2015.

Övrig information

 • Ny fasadskylt för Sveavägen 44 finns nu på plats.
 • Just nu pågår tätskiktsarbeten på gårdsbjälklaget inne på gården till bostadshuset. Detta kan medföra lukt av asfalt. Arbetet kommer att pågå till och med vecka 20.
 • Inglasningen av hotellets terrass blir klar under vecka 20.
 • Schaktarbetena på Adolf Fredriks Kyrkogata blir klara under vecka 21. Därefter asfalteras gatan vilket  kan medföra lukt i kvarteret.
 • Under vecka 21 schaktar vi för gasledningar längs Luntmakargatan. Detta sker innanför byggstaketet.
 • Byggplanket på Sveavägen rivs etappvis och kommer att vara helt borta till sommaren.
 • Under hösten sker plankrivning på Tunnelgatan och vidare in på Luntmakargatan.
 • I övrigt pågår iordningställande av respektive hyresgästs lokal inne i fastigheten.

Arbetstider
Måndag–fredag              07.00–19.00*
Lördag–söndag               08.00–19.00
*(inomhus kan arbete pågå till senare på kvällarna)

Detta är ett informationsbrev gällande utvecklingen av Sveavägen 44. Brevet distribueras till grannar i området och ges ut för att berätta om viktiga händelser i kvarteret, i syfte att minimera störningar för våra hyresgäster, grannar och besökare. För ytterligare information, vänligen kontakta undertecknade eller gå in på www.sveavägen44.se

Vänliga hälsningar
Jonas Siberg, Diligentia, 08-573 657 14
Patrik Wiik, Skanska, 010-448 15 85
Lena Eurén, Projektbyrån, 072-500 50 88
Du kan också höra av dig till sveavagen@diligentia.se eller till journumret, 0705-627 498