Artikelbild 12 nov 2012

Projektinformation, v 46 2012

Detta är en nyhet gällande utvecklingen av Sveavägen 44, med syfte att informera om status i projektet.

Nu händer det här:
Under vecka 46 kommer vi att börja slå en stödmur - så kallad spont - vid hörnet Adolf Fredriks Kyrkogata/Luntmakargatan, innanför avspärrningarna. Spont slås för att hålla undan markmassor. Illustrationen visar de kommande spontplanken. Vi lyfter upp spontplanken över marken, för att sedan kunna slå ner dem. I samband med lyftmomentet kommer vi att spärra av Luntmakargatan i korta sekvenser för att minimera alla risker vid lyft. Spontningen kan generera markvibrationer i de fall vi påträffar större stenar i marken eller liknande.

Schaktningarna på Luntmakargatan är slutförda. Nu schaktar vi ner innergården och kör bort schaktmassorna, vilket innebär en viss ökad lastbilstrafik.

Vi har nu börjat demontera fönstren på Sveavägen 44, för att ersätta dem med nya, som effektivt bidrar till att hålla energianvändningen på låga nivåer. Vår plan är att ha alla nya fönster på plats i april 2013.

Nu börjar vi utveckla Nobis Hotell!
Vi som jobbar med ombyggnadsprojektet har tidigare haft vårt arbetsplatskontor i huset på Sveavägen 48. Nu ska vi komma igång med ombyggnationen av det nya hotell som Nobiskoncernen ska etablera. Därför flyttar vi nu platskontoret till Luntmakargatan 18.

Bemanning och arbetstider
Just nu är vi 230 personer som jobbar med om- och tillbyggnadsprojektet. Våra arbetstider är: vardagar 07.00-19.00 och helger 08.00-17.00. I enstaka fall kan arbetstiden förlängas till 22.00.

Vi vann Sweden Green Building Award för BREEAM på Sveavägen 44!
Vi lägger stor vikt vid att föra in viktiga miljöfrågor mycket tidigt i projektet. Vi fick i dagarna det nyinstiftade priset Sweden Green Buildning Awards, för miljöcertifieringen enligt klassningssystemet BREEAM. När kontors- och butikshyresgästerna börjar  flytta in under 2014  kommer de att bedriva sin verksamhet i ett flexibelt och effektivt kontorshus som bidrar till stadens ekologiska mångfald samtidigt som energianvändningen minimerats. Huset ska bli en av Europas mest energieffektiva kontorsfastigheter genom att energianvändningen minskas med över 70 procent!

Vi välkomnar Arbetsgivarverket som hyresgäst
Nu står det klart att hösten 2014 blir Arbetsgivarverket en av hyresgästerna i huset. De blir då grannar med, bland andra, e-handelsföretaget Klarna och det nya hotell, som Nobiskoncernen ska öppna.

Öppet hus - tack för att ni kom!
Tack till alla er som besökte oss vid "Öppet hus" med frukost den 23 oktober. Du som missade det; följ oss gärna på www.sveavägen44.se

Med vänliga hälsningar
Jonas Siberg, Diligentia, 08-573 657 14
Patrik Wiik, Skanska, 010-448 15 85
Du kan också höra av dig till sveavagen@diligentia.se