Artikelbild 06 feb 2015

Projektinformation v 6 2015

Pågående arbeten

 • Just nu gjuter vi golv och väggar i Urban Delis lokaler. Detta innebär att detemellanåt står en betongbil i hörnet Luntmakargatan / Tunnelgatan.
 • Från och med 1 februari inledde Miss Clara/Nobis invändiga arbeten med sinnya italienska restaurang. Restaurangen öppnar till våren.
 • Invändiga förberedande arbeten pågår för kommande hotellentreprenad påkällarplan 1.
 • Avslutande hyresgästanpassningar och besiktningar av kontorslokaler.

Återställande av mark
Markarbetena på Luntmakargatan är klara och den sista etappen färdigställs till våren i samband med att bygghissen monteras ner. I början av februari återplanteras träden på Sveavägen enligt Stockholm Stad. Återstår att se om vinterförhållanden försenar detta.

Bostadshuset – The Corner House

 • Husets stomme är nu uppe på plan 10 av 11. Sista våningen kommer attplatsgjutas.
 • Fönster har börjat monteras och invändigt byggs innerväggar.
 • I mitten av februari kommer ett väderskydd att täcka in hela huset.
 • Eklund Stockholm New York ansvarar för lägenhetsförsäljningen.
 • Inflyttningen i de 52 bostadsrätterna är planerad till december 2015.
 • På projektets webbsida www.thecornerhouse.se hittar du alltid senasteinformationen om projektet. Här kan du också läsa "Midtown stories", intervjuer med personer som lever och verkar i området vi valt att kalla Midtown Stockholm.

Övrig information

 • Inflyttningsaktiviteter kommer ske i februari, mars och april. Mer om detsenare.
 • Biltrafik till och från fastighetens garage har nu kommit igång. Adolf FredriksKyrkogata är dubbelriktad från Sveavägen. Bilpassage från Luntmakargatan till Sveavägen blir klar i december 2015. Garaget är endast tillgängligt för fastighetens hyresgäster.
 • Vintern kommer att vara fortsatt leveransintensiv med leveranser till bådekontors- och bostadshuset, via Luntmakargatan.
 • För att minimera entreprenadområdet på gatorna intill bygget avbostadshuset, nyttjas innergården för materialupplag. Kranen på Adolf Fredriks Kyrkogata kommer därför att behövas längre tid och monteras ner senare i vår, troligen under april.

Arbetstider
Måndag–fredag 07.00–19.00*
Lördag–söndag 08.00–19.00
*(vid enstaka tillfällen kan arbete pågå med underentreprenörer.)

 

Vänliga hälsningar!

Jonas Siberg, Diligentia, 08-573 657 14
Patrik Wiik, Skanska, 010-448 15 85
Lena Eurén, Projektbyrån, 072-500 50 88
David Larsson, Gärahovs bygg, 073-929 43 85
Du kan också höra av dig till sveavagen@diligentia.se eller till journumret, 0705-627 498

För ytterligare information, vänligen kontakta undertecknade eller gå in på www.sveavägen44.se