Artikelbild 04 apr 2014

Projektinformation v 14 2014

Detta är en nyhet gällande utvecklingen av Sveavägen 44, med syfte att informera om status i projektet.

Miss Clara slår upp portarna 4 april
På fredag, den 4 april, öppnar hotellet Miss Clara by Nobis på Sveavägen 48. Nobis var den första hyresgästen som skrev kontrakt på Sveavägen hösten 2011. Nu är det alltså dags för hotellet att öppna. Från början var det inte självklart att det skulle bli just hotellverksamhet i den gamla flickskolan. Vi tittade på flera möjliga koncept men kom slutligen fram till att läget och byggnadens grundförutsättningar passar särskilt bra för hotellverksamhet. Dessutom har Nobis verkligen förädlat fastigheten jämfört med hur planerna såg ut från början. Vi hälsar Nobis med sitt hotell Miss Clara varmt välkomna till kvarteret!

Tidplan för bostadshuset
Som vi tidigare informerat om kommer vi att bygga ett bostadshus i hörnet Luntmakargatan / Adolf Fredriks Kyrkogata. Det kommer blir 52 bostadsrätter, och försäljningsstart sker under 2015.
Nu är sponten helt borttagen och marken återfylls mot fastigheten.I juni 2014 skapar vi en etablering på bygget. Ett byggplank kommer uppföras ca 3 meter ut från fasad.Under augusti till november 2014 pågår stommontaget. Då kommer färdiggjutna betongbjälklag och betongväggar att levereras med lastbil via Luntmakargatan och lyftas på plats med byggkranen som står på Adolf Fredriks Kyrkogata. Det kommer bli en leveransintensiv period på Luntmakargatan.Maj 2015 kommer bostadshuset att vara klart utvändigt. Då kommer istället invändiga arbeten att pågå. Inflyttningen är planerad till december 2015

Arbeten på Adolf Fredriks Kyrkogata
Under vecka 14 startar de schaktarbeten på Adolf Fredriks Kyrkogata som vi tidigare informerat om. Gatan täcks med provisorisk asfalt och beräknas öppna igen för gång- och cykeltrafik i början av maj.

Övriga arbeten
Byggplanket på Sveavägen rivs etappvis och kommer att vara borta till sommaren. I samband med detta flyttas Sveavägens fordonsfiler tillbaka till sitt ordinarie läge. Under hösten sker plankrivning på Tunnelgatan och vidare in på Luntmakargatan.Montage av fasadskyltar kommer ske under maj månad.Just nu river vi byggställningen inne i stora entrén för att kunna påbörja ytskiktsarbeten. Med start vecka 14 putsar vi husets alla fönster och i samband med detta monteras elektriska rullgardiner.I övrigt pågår iordningställande av respektive hyresgästs lokal inne i fastigheten.

Arbetstider
Måndag–fredag 07.00–19.00*
Lördag–söndag 08.00–19.00
*(inomhus kan arbete pågå till senare på kvällarna)

Vänliga hälsningar
Jonas Siberg, Diligentia, 08-573 657 14
Patrik Wiik, Skanska, 010-448 15 85
Lena Eurén, Projektbyrån, 072-500 50 88

Du kan alltid höra av dig till sveavagen@diligentia.se eller till journumret, 0705-627 498.