Artikelbild

Vi vill vara en god granne

Ett stort byggprojekt som Svevägen 44 påverkar oundvikligen sin omgivning och därför har vi ett viktigt ansvar gentemot området och de människor som vistas här.  Vi arbetar för att uppnå hållbarhetscertifieringen BREEAM och i enlighet med den vill vi vara...

Hänsynsfulla
Vi strävar efter att ha en god dialog med våra grannar. Vi informerar alltid i förväg om vad som kommer att hända i projketet, hur det kommer att påverka omgivningen och när det kommer att upphöra. När vi utgör ett hinder för framfart skyltar vi alltid tydligt. Och vi finns alltid tillgängliga för att svara på frågor.

Miljömedvetna
De potentiella miljö- och ekologiska effekterna av vår verksamhet utvärderas noga och vi vidtar största möjliga åtgärder för att minimera vår påverkan. Vi strävar också efter att så långt som möjligt använda hållbara och återvinningsbara material.

Hela och rena
Vi vill att vår byggarbetsplats ska representera staden på bästa möjliga sätt. Därför lägger vi stor vikt vid att den ska vara i god ordning, säker, ren och välstädad. Material och utrustning skyddas noggrant och skräp från bygget samlas in löpande.

Respektfulla
Det är självklart för oss att våra medarbetare och underleverantörer uppträder respektfullt mot alla som vistas vid vår arbetsplats. Bland annat har vi en klädkod och en policy för korrekt uppträdande som alla måste efterfölja.

Säkerhetsmedvetna
Det ska vara en säker upplevelse att vistas på och vid vår byggarbetsplats. Därför finns det säkra och skyddade gångvägar runt fastigheten, varningsskyltar där så krävs och alla tillfälliga installationer säkerhetsgranskas innan de uppförs.

En god granne
Eftersom vi arbetar i ett mycket tätbefolkat område är det extra viktigt för oss att vara en god granne. Förutom att ge ett välordnat och rent intryck vill vi informera generöst om projektets fortskridande och inte minst vara tillgängliga för frågor och synpunkter om vårt projekt. På skylten här intill hittar du både information om projektet och olika kontaktvägar till oss.

Ansvarsfulla
Vi vill vara ansvarsfulla gentemot vår personal och våra besökare. På arbetsplatsen finns tydliga anslag som anger var närmaste polisstation och sjukhus finns. Det finns också ett antal första hjälpen-utbildade personer på plats och vår jourtelefon är alltid bemannad.

Ansvariga
Det ska vara tydligt att det är vi som är ansvariga för byggarbetsplatsen. Därför skyltar vi tydligt med vårt namn, telefonnummer, webbplats och e-postadress. Det ska också framgå tydligt vilka som är våra samarbetspartners. Vi tar med tacksamhet emot förslag och synpunkter om vårt projekt till e-postadressen.