Artikelbild

Prisbelönt hållbarhetsarbete

Klimatsmarta hus efterfrågas i allt större utsträckning av såväl hyresgäster som fastighetsä­gare. Den omfattande nybyggnationen på Sveavägen 44 har haft högt ställda mål ur miljöperspektiv. Kontorsfastigheten har uppnått betyget ”Excellent” enligt det internationella miljöcertifieringssystemet BREEAM och vann i oktober 2012 priset Sweden Green Building Award.

BREEAM bygger på tio viktade betygskriterier, som sam­mantaget ger en bred bedömning av en fastighets olika miljö- och hållbarhetsaspekter. Exempel på områden som vi jobbar med inom fastigheten är:

  • Energianvändningen ska minskas med över 70 procent, till 35 kWh/m2, vilket innebär ett minskat koldioxidutsläpp på ca 1 000 ton/år. Den minskningen motsvarar 900 dagliga tvåmilsresor med bil, dvs. 900 personer som pendlar till och från arbetet. Dagligen. 
  • Transport. Fastigheten har ett centralt läge med närhet till tunnelbana, tåg och möjligheten att ta sig till arbetsplatsen med cykel eller till fots.
  • Hälsa & Välbefinnande. Tar hänsyn till arbetsmiljö och inomhusklimat

Takpark med ekologisk mångfald
Ovanpå Sveavägen 44 finns Sveriges första riktiga takpark med ekologisk mångfald, plats för informella möten och hänförande utsikt - mitt i city. Det handlar alltså inte om en liten gräsmatta, utan om svenska naturtyper i form av rikblommande torräng, en krattskog och klapperstensfält.

Läs mer om BREEAM
Läs mer om Skandia Fastigheters hållbarhetsarbete
Vi har hållbarhet i generna